21 dec

Dags att fortbilda sig

Vi blir aldrig fullärda, och fortbildning bör vara en naturlig del på varje företag. Undersökningar visar att anställda uppskattar fortbildningar högt, bara de är av god kvalité och känns relevanta. Allt fler företag inser att investeringar i kompetenshöjande utbildningar är mer eller mindre ett måste för att kunna utvecklas som företag.

Fortbildning för välmående

Det blir allt mer populärt på olika företag att utbilda sin personal i sitt eget välmående. Medarbetare som mår bättre kan dessutom prestera bättre. Detta har många företag insett är en win-win-situation, och en riktigt bra investering. Det är dessutom ett bra sätt att förebygga problem på en arbetsplats och se till att alla mår bra. Ett företag som Ljungsjöberg har specialiserat sig på olika alkohol- och drogproblem som tyvärr är relativt vanliga på en del arbetsplatser. Genom olika utbildningspaket, utbildar de personal i hur man bäst kan tackla sådant. Ibland handlar det om att bli en bättre medmänniska och stötta en kollega som håller på att ta sig ur ett sådant beroende. Det mår dessutom en arbetsplats i sin helhet sannerligen bättre av. Det finns även många andra fortbildningar som tydligt höjer välmåendet, som stresshantering. Idag är det även populärt att erbjuda de anställda olika träningstjänster, där en instruktör kan handleda en större grupp anställda.

Varför fortbildning är viktigt

Fortbildning innebär oftast att man fokuserar på ett särskilt område, inom ett område man redan bemästrar i grunden. Utbildningen kan ske som ett seminarium, eller mer som en återkommande kurs under flera veckor. Ibland är det en enskild anställd som behöver lyfta sin kompetens, exempelvis sin teknikkunskap, ibland väljer ett företag att låta alla gå på samma föreläsning om ett särskilt ämne. För den enskilda anställda kan fortbildning möjliggöra befordring och eventuellt löneökning. När man har mer kunskap att kunna erbjuda sin arbetsgivare, är man förstås mer attraktiv att hålla kvar inom företaget. Man kanske också tar på sig mer ansvar, vartefter kompetensen har höjts. Här är några fördelar med att ständigt gå på fortbildning som anställd:

  • Man bör utnyttja möjligheten till betalda kurser, för att höja sin allmänna kunskapsnivå.
  • Genom fortbildning håller man sig uppdaterad inom sitt område och riskerar inte att bli efter kunskapsmässigt.
  • Med fortbildning vässar man enkelt sitt CV, vilket kommer till pass om man vill klättra uppåt i företaget.
  • Fortbildning kan vara ett roligt ”break” i de vanliga arbetsrutinerna, och inspirera till utveckling och nya mer effektiva sätt att arbeta.
  • Fortbildning gör att man känner sig sedd och viktig på företaget.