7 jan

Kompetensutveckling på distans

Att som chef kunna erbjuda sina medarbetare olika typer av kompetenshöjande kurser är mycket givande, både för den enskilda medarbetaren och för företaget.

Har man möjlighet att få kompetensutveckling på distans med hjälp av sin chef kan det innebära att man många gånger kan kombinera sitt ordinarie, dagliga arbete i kombination med studierna.

På så sätt sparar man tid samtidigt som man får använda sina nyvunna kunskaper direkt, både teoretiskt och praktiskt på plats. Det innebär förhoppningsvis att man blir mer effektiv och lyckas hålla motivationen uppe på ett annat sätt genom hela utbildningen, då man känner att kunskapen ger effekt direkt. Det är helt klart positivt såväl för chef som för medarbetare.

De chefer och medarbetare som går utbildningarna har många gånger olika anledning till varför kompetensutvecklingen behövs, men oavsett vad som är målet med utbildningen så finns det mycket att välja på inom många olika områden. Kurser i t.ex. ledarskap och arbetsmiljö går utmärkt att läsa på distans. Så om du vill studera just det, bara ha inspiration inför ett ev. framtida val eller redan bestämt dig för inom vilket område utvecklingen ska ske inom, så har https://www.kompetensexpress.se de flesta kurser och kurspaket som efterfrågas och de har flera alternativ att välja mellan. Som företag kan man också skräddarsy en utbildning som man själv önskar så att den motsvarar alla krav man har som företag, så att man på det sättet säkerställer att ens medarbetare har samma nivå av kunskap i just det man önskar.

Det kan också handla om behovet att uppdatera redan befintlig kunskap. När man befunnit sig på arbetsmarknaden under många år, och kanske framförallt om man stannat inom samma område och bransch kan man behöva lite ny motivation och utveckling för att känna glädje i arbetet. Det är lätt att fastna i gamla invanda mönster och arbetssätt och därför missa nya metoder, ny forskning eller framtagna system för branschen som är till för att underlätta. Att kunna förskaffa sig någon typ av fortbildning kan därför göra mycket, såväl för företagets effektivitet som med den inre tillfredsställelsen hos den enskilda arbetstagaren, oavsett vilken position man har på sin arbetsplats. Vill man bli befordrad eller byta arbetsplats är det också en bra idé att ta en kurs eller kurspaket inom ett nytt eller fördjupande område för att bli så attraktiv på arbetsmarknaden som möjligt.

Sammantaget kan man säga att kompetensutveckling alltid är något positivt att ta chansen till att göra om man får den.