26 feb

Studera brandsäkerhet

Det finns många utbildningar i Sverige som är mindre kända men som leder till intressanta och efterfrågade yrken. En av dessa är utbildningen till brandingenjör som anordnas på flera olika högskolor i landet.

Vad du jobbar med som brandingenjör

Brandingenjörer arbetar alltid med säkerhet på olika sätt. Som utbildad brandingenjör kan du arbeta inom räddningstjänsten där de har det yttersta ansvaret för arbetet vid en olycksplats, exempelvis som brandbefäl inom kommunernas räddningstjänster. Men de kan också jobba med planering och kartläggning med fokus på brand- och riskhantering inom både stat och kommun. Det finns också många brandingenjörer som arbetar inom det privata näringslivet med brandskydd och säkerhet. Ett av de största företagen inom området brandskydd är Presto som tillhandahåller brandskyddslösningar, systematiskt brandskyddsarbete och säkerhetsrådgivning till företag och organisationer i hela landet.

Studera till brandingenjör

Att utbilda sig till brandingenjör tar 3,5 år och utbildningen anordnas på Lunds tekniska högskola och Luleå tekniska universitet. Båda utbildningarna leder till en brandingenjörsexamen men de olika platserna har lite olika inriktningar så det är bra att läsa på om vad de olika lärosätena erbjuder. Efter utbildningen finns även en påbyggnadsutbildning som krävs för den som vill bli operativ räddningsledare.

Jobba med riskhantering och brandskyddslösningar

En brandingenjör arbetar alltid med riskbedömningar och samhällsskydd. För den som inte vill jobba operativt inom räddningstjänsten utan snarare med strategier, planering och utbildning finns många alternativ för både privata och offentliga arbetsgivare. Brandskydd och säkerhet är en växande bransch med bra framtidsutsikter och där det är viktigt att hålla sig uppdaterad och ständigt kunna ta till sig ny information och forskning. En utbildning till brandskyddsingenjör är, som många ingenjörsutbildningar, en bred utbildning som kan byggas på med flera olika grenar beroende på vilken karriär du är intresserad av. Möjligheten att forska finns också.

Lön och framtidsutsikter för brandingenjörer

Det råder just nu brist på brandingenjörer, vilket innebär att det finns fler jobb än sökande. Därför är det lätt att hitta ett arbete också för nyexaminerade. Lönen för utbildade brandingenjörer är i genomsnitt 44 000 kronor, men vilken lön du får är beroende på många faktorer, som din erfarenhet och om du jobbar privat eller som offentliganställd. Eftersom brandingenjörer är en eftertraktad yrkesgrupp som har många potentiella arbetsgivare finns stora möjligheter att förhandla upp sin lön efter några år i yrket.

Passar den här utbildningen dig?

En utbildning till brandingenjör passar den som vill ha ett meningsfullt och varierande arbete med många möjligheter. Om du exempelvis arbetar inom räddningstjänsten kan ena dagen innebära operativt arbete vid en olycksplats kombinerat med förebyggande planering på kontoret dagen efter. Det är bra om du är intresserad av samhällsbyggnad och säkerhetsfrågor och känner dig motiverad av att göra skillnad i verkligheten. Som brandingenjör är det viktigt att du är noggrann eftersom ditt arbete kan förhindra olyckor och rädda liv.

Hur söker man till brandingenjörsutbildningen?

Utbildningen till brandingenjör har antagning på våren under de ordinarie antagningstiderna till högskolor och universitet. Urvalet till utbildningen sker genom betyg och resultat på högskoleprovet. Utbildningen sker på plats på respektive studieort.