4 jan

Utbildning via nätet

I dagsläget finns det stora möjligheter att utbilda sig via nätet. Mycket beror på coronapandemin som tvingade klassrummet att gå online, men det finns även många fördelar med att plugga på distans.

Lär dig hemifrån

Det finns många fördelar med att kunna utbilda sig på distans. Förutom att man slipper åka till och från en skola och spendera tid vid skolbänken hela dagarna, slipper man även att utsättas för förkylningsvirus och andra smittsamma virus och bakterier. Därför blev det viktigt att flytta klassrummen från skolorna till nätet när coronapandemin slog till. Men många trivs bättre med att plugga hemifrån eller på distans. Det ger lite större frihet under ansvar och många trivs bättre med det. Dock finns det många som behöver vara i skolan för att lättare kunna koncentrera sig på uppgifterna och inte bli distraherade av andra saker. Men för den som pluggar bäst utan skolmiljöns buller och oljud finns det idag många fler möjligheter att plugga på distans. Till exempel kan man utbilda sig via blended learning som erbjuder smarta lösningar för att kunna lära och lära ut på nätet.

Distanskurser av olika slag

Förutom att skolan och klassrummet har fått flytta till nätet, finns det även många andra utbildningar som går att plugga till på distans. Vill man ta jägarlicens kan man göra den teoretiska delen på nätet och utföra de praktiska delarna ihop med en instruktör på en närliggande skjutbana. Även körkortet går att plugga till på distans. I alla fall den teoretiska delen. Men de praktiska delarna måste man utföra som vanligt. Det är trots allt bara med hjälp av det faktiska utförandet som man lär sig på riktigt hur något fungerar. Det gäller alltifrån jakt till att köra bil.

Vill du utvecklas som människa och lära dig något nytt? Gå en distanskurs. Det är smidigt och lätt att kombinera med ett arbete eller andra studier.