28 dec

Välj mellan olika utbildningstyper

Du som funderar på att börja studera har flera alternativ att välja mellan, eller utbildningstyper. Det finns en rad med skolor att välja mellan där alla erbjuder varierade utbildningsupplägg. Genom att läsa igenom vad de olika erbjuder kommer det bli lättare att se vilken skola som passar dig bäst. Vill du studera ett ämne ordentligt eller söker du efter en kortare utbildning? Vilket ämne vill du lära dig mer om? Det är sådan här frågor du måste ha ett svar på innan du kan göra ditt val. Alla skolor erbjuder nämligen inte alla ämnen och det är inte säkert att den skola du är intresserad av erbjuder det upplägg som passar dig bäst. Val av skola och utbildning är ett stort val så det är viktigt att du vet vad du vill.

Vuxenutbildning/Komvux

Komvux är ett bra alternativ för dig som vill börja med en ny karriär eller läsa upp gymnasiebetygen. Det är en skola för alla som är 20 år och uppåt med möjlighet att både studera på distans och i klassrum. Komvux erbjuder olika i alla kommuner, det som gäller för alla är dock att de erbjuder ämnen på både grundskolenivå och gymnasienivå. För att veta vilka ämnen som finns tillgängliga måste du kontakta den skola som finns i din kommun.

Högskole- och universitetsutbildning

En universitetsutbildning är ett bra alternativ för dig som vill fördjupa dig i ett ämne. Det är möjligt att både läsa en kurs i taget och ett helt program. Det du måste ta reda ifall du vill studera på denna nivå är vilka förkunskaper som krävs. Ifall du inte har läst ett visst ämne tidigare är det inte säkert att din ansökan blir godkänd till universitetet.

Folkskoleutbildning

En folkskoleutbildning är relativt lik utbildningen på Komvux. Det är ett bra alternativ ifall du vill förbereda dig för andra studier, påminna dig om ämnen du läst tidigare men kanske inte kommer ihåg. Många folkskolor erbjuder också yrkesinriktade utbildningar och har ett internat där du kan bo under dina studier ifall du inte bor i närheten.

Yrkesutbildning

En yrkesutbildning är ett bra alternativ för dig som vill satsa på en viss karriär. Det finns både kortare utbildningar och längre utbildningar. Exempel på en kortare utbildning är skönhetsvård och exempel på en längre är läkarutbildning. Vissa kurser måste du betala för själv medan andra är gratis.

Yrkeshögskoleutbildning

En utbildning på en yrkeshögskola anordnas i ett samarbete med näringslivet. Till skillnad från andra utbildningar får du med denna göra mycket mer praktik. Utbildningarna anordnas i samband med ett stort behov av en viss kompetens. Det är en populär utbildning och många gånger blir du som studerar erbjuden ett jobb under utbildningens gång, innan du tagit examen.