Att som chef kunna erbjuda sina medarbetare olika typer av kompetenshöjande kurser är mycket givande, både för den enskilda medarbetaren och för företaget. Har man möjlighet att få kompetensutveckling på distans med hjälp av sin chef kan det innebära att man många gånger kan kombinera sitt ordinarie, dagliga arbete i kombination med studierna. På...