Det finns en stor efterfrågan på utbildningar, framförallt företagsutbildningar. Allt fler företag inser behovet och värdet av att personalen har möjlighet till löpande vidareutbildning. Detta har lett till att marknaden för denna typ av utbildningar närmast har exploderat. Det finns ett stort antal utbildningsföretag som har specialiserat sig på olika typer av företagsutbildningar och...