3 apr

Sälja utbildning med digital marknadsföring

Det finns en stor efterfrågan på utbildningar, framförallt företagsutbildningar. Allt fler företag inser behovet och värdet av att personalen har möjlighet till löpande vidareutbildning. Detta har lett till att marknaden för denna typ av utbildningar närmast har exploderat. Det finns ett stort antal utbildningsföretag som har specialiserat sig på olika typer av företagsutbildningar och konkurrensen dem emellan är hård. De utbildningsföretag som kommer att gå vinnande ur striden är de företag som kan erbjuda bra utbildningar, och samtidigt lyckas marknadsföra dessa på ett effektivt sätt.

Manuell hantering av presumtiva kunder

I princip all försäljning av företagsutbildningar sker online. Ett företag som söker efter en utbildning besöker utbildningsföretagets webbplats och skickar därefter antingen ett mejl, eller använder sig av webbplatsens kontaktformulär för att begära mer information. Vid denna tidpunkt får utbildningsföretaget tillgång till den presumtive kundens e-postadress och kan påbörja sin marknadsföring. Förvånansvärt många utbildningsföretag hanterar fortfarande denna fas manuellt genom att någon i personalen besvarar mejlen och skickar över begärd information via Outlook, eller något annat mejlprogram. Att hantera detta manuellt är både tidsödande och ineffektivt.

Automatisering av marknadsföringen

Ett utbildningsföretag bör i så stor utsträckning som möjligt automatisera sin digitala marknadsföring. Presumtiva kunder ska per automatik erhålla grundläggande information, men även få löpande information om vad som sker i verksamheten, nya kurser, olika kampanjer och så vidare. Ett mycket bra verktyg för detta är Rule www.rule.se där det är möjligt att automatisera i princip hela marknadsföringskedjan. Med hjälp av Rule är det möjligt att automatiskt leverera dokument vid förfrågningar, skicka uppföljningar och uppdateringar, informera om nya utbildningar, skapa kampanjer för vissa kundsegment med mera.

Den stora fördelen med Rule är att det är ett komplett system och man behöver inte använda sig av någon ytterligare programvara för den digitala marknadsföringen. Rule tar hand om hela processen, från det att en besökare lämnar sin e-postadress till dess att besökaren blir kund. Systemet är helautomatiskt och den enda åtgärd som kräver mänsklig inblandning, är att ange de kriterier som ska vara uppfyllda för att Rule ska vidta en viss åtgärd. Det är därför en mycket effektiv programvara som fler utbildningsföretag borde använda sig av i sin digitala marknadsföring.